Reassurance
Uppmuntran och stöd från Herbalife

Är du ännu inte helt säker på om Herbalife är rätt för dig?

Det kan vara ett stort steg att fatta ett slutgiltigt beslut om huruvida du ska ta steget och bli egenföretagare. Eftersom vi har över 35 års erfarenhet av värvning och stöttning av oberoende Herbalife Medlemmar vet vi att du behöver uppmuntran och hjälp från dag ett.

Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga ner:

En annan fördel med Herbalifes affärsmöjlighet är flexibiliteten. Dina aktiviteter kan passas in i ditt liv, inte omvänt. Du kan välja att jobba deltid för att få en liten extraintäkt varje månad eller, om du har tid och vill, betrakta Herbalife som din primära sysselsättning.

Tillgång till Herbalifes ”kunskapsbas”
Tycker du inte att du vet tillräckligt om näring eller hur man jobbar med försäljning? Oroa dig inte,  
Herbalife ger dig stödet du behöver. Varje steg på vägen. Vi tillhandahåller allt från utbildningsverktyg till lokala, nationella och internationella evenemang som ger motivation och uppmuntran. Du får lära dig hur du ska få din verksamhet att växa från befintliga Medlemmar och utvecklar din förmåga att nätverka vid sociala evenemang. Och glöm inte att du även har en egen sponsor som har till uppgift att stötta dig när du behöver.

Fyll i kontaktformuläret för att bli oberoende Herbalife Medlem redan i dag.

Friskrivning: När du överväger eller jämför olika affärsmöjligheter ska du tänka på att det är olagligt för en företagsägare eller deltagare i en verksamhet som bedriver handel att övertala någon att göra betalningar genom att utlova vissa fördelar om han/hon får andra att delta. Låt dig inte vilseledas av påståenden som säger att det är enkelt att få höga intäkter.

© Herbalife International of America, Inc. Ingen gjengivelse, hel eller delvis, er tillatt uten skriftlig tillatelse. Alle rettigheter forbeholdt. Alle varemerker og produktbilder som vises på dette nettstedet tilhører Herbalife International, Inc., med mindre annet er oppgitt.
 
Herbalife har åtagit sig att följa Direkthandelns etiska regler och är en stolt medlem av:
 
  • Direct Selling Association Sweden logo
  • FSE logo
  • IADSA
  • SELDIA
  • WFDSA


sv-SE | 2019-07-18 00:32:22 | NAMP2HLASPX04